Eidsberg kirkelige fellesråd > Aktiviteter > Unge

Aktiviteter for ungdom

Her finner du informasjon om aktiviteter som drives for ungdom i regi av menighetene. Dette er aktiviteter som kommer i tillegg til menighetenes trosopplæringsprosjekt. Ungdomstiltakene er stort sett sentralisert til Mysen.

Konfirmantundervisning

   Les mer...

Ungdomskoret MESSAGE

For deg som liker å synge!    Les mer...

Ungdomslederkurs

Kunne dette vært noe for deg?   Les mer...

KRIK - KA DU TRUR?

Ungdomsklubben KRIK Ka du trur, er et tilbud for ungdommer fra 8.klasse og ut...   Les mer...