Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Steinskulpturer

image

steinskulptursteinskulpterSteinskulpturer

La oss foreta en vandring rundt i kirken, for å se på og oppleve de forskjellige severdighetene:
Vi begynner utenfor kirken. På tårnets søndre vegg, mot hjørnet i vest, ca 8 m opp på veggen, kan vi se et menneskehode. Dette er en steinskulptur som sannsynnligvis stammer fra den tidligere romanske kirken. Til dette hodet knytter det seg et sagn: En svær kar var med å bygge kirken. Hodet på veggen angir hvor høy han var. Og en kraftig kar var han nok. Han skaffet bygningstømmer. Dette vasset han over til ”Mørkja” i Skiptvet for å hente. Han var så stor og sterk at han bar med seg 12 tømmerstokker på ryggen. Og en brukte han som spaserstokk.
                                                                                                                                                 
Vi kommer fram til hoveddøren, den flotte vestportalen. Denne har beholdt sin opprinnelige form helt fra kirken ble bygget. Arkitekt Due ville sløyfe denne i 1880, men etter forbønn fra landets fremste arkeologer, ble portalen over inngangsdøren heldigvis bevart!
I middelalderen ble kirker bygget til ære for og for å hedre personer. Eidsberg kirke hedrer, er viet til, Olav den hellige. Over portalen finner vi en Olavsfigur i kleberstein. Den sittende kongen er tidstypisk for midten av 1200- tallet. Under Olavsfiguren er en due som tidligere har holdt et dyr i nebbet.
Vestportalen har også to konsollfigurer, syndige og ukristelige. De skjærer grimaser i det de er satt til å bære portalen. Alle disse klebersteinfigurene er utført av et steinhuggerverksted i Østfold. Merk også to ca 10 cm høye kors som er hugget inn i vestre side på portalen.

01.10.2014