Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Normisjon Mysen

image

Normisjon Mysen holder til på Mysen Menighetshus Betania som ligger sentralt plassert i Storgt. 17 i Mysen sentrum. 

Normisjonsforeningen har møtedager på onsdager og enkelte søndager.
Enkelte lørdager inviterer vi til Lørdagstreff. Dette er en samling på tvers av kulturer.
Det er bønnesamling hver 3. mandag i måneden.
"Ringvirkninger" er en SMS bønnetjeneste.
Vil du være med i bønnetjenesten, eller har du bønne-emner,
ta kontakt med Mona Duserud på tlf. 907 51 844

Velkommen til våre samlinger!

Salme 36,10
"For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys"


SE PROGRAM FOR NORMISJON MYSEN HER Normisjon Mysen feiret 90 år i 2018. Les forenigens historie her.

Normisjon Mysen driver flere kor som samler mange sanglade mennesker i alle aldre til øvelser og sangoppdrag.

 
 

 
Leder av Normisjon Mysen er: Mona Duserud, tlf: 907 51 844, e-post: mona.duserud@gmail.com
-----------------------

Normisjon Mysen og Mysen menighet eier Mysen Menighetshus Betania i fellesskap.
Vår felles visjon for huset - er å få et aktivt og sterkt møtested for kristen tro i Mysen. 

Mysen Menighetshus Betania ble innviet 26. januar 2014 etter 9. måneders byggeperiode.
 
 
 

21.11.2014