Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

KONFIRMANT 2021 - PLASS TIL FLERE!

image

 

Vi har allerede mottatt mange påmeldinger til å være konfirmant i Mysen, Eidsberg, Hærland og Trømborg kirker våren 2021!

Vi har plass til mange flere. For å melde deg på kan du gå inn på www.eidsberg.kirken.no, der er det et skjema som du kan fylle inn.

Ta kontakt på telefon Solveig Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon, 98220299, hvis du har spørsmål.»

 

Her er infoen vi la ut tidligere i sommer: 


Du er bare et år unna en høytidelig festdag i livet ditt. Du har antakelig allerede mottatt informasjonsbrosjyren konfirmant 2021 i posten (kirken.no/konfirmasjon). Her kommer informasjon fra din lokale kirke/menighet.

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Vennskap og relasjoner, Gud, Jesus og Den hellige ånd, solidaritet og nestekjærlighet, sorg og glede – godt og vondt, kjærlighet, bibel og bønn, gudstjeneste, dåp og nattverd, selvbilde og menneskesyn, miljø og rettferdighet.

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

En konfirmanttid for alle.
Kirken er et mangfoldig fellesskap og vi ønsker at alle skal få en god konfirmanttid uansett funksjonsnivå. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt med kirkekontoret i god tid før første konfirmantdag.

Konfirmanttidens program:
Konfirmantåret består av oppstart og presentasjon, undervisningsdager – både felles og i mindre grupper, konfirmantleir, fasteaksjon, kirketjeneste på gudstjenester og konfirmasjonsdag i din lokale kirke. Gjennom året blir du kjent med både ungdomsarbeidet og gudstjenestene i menighetene. Konfirmantåret koster kr 1700,- for mat, bøker, leir (med to overnattinger) og aktiviteter.

Giro vil bli sendt ut i september. Ta kontakt med kirkekontoret ved behov for delbetaling eller hvis det er økonomiske grunner til at det er vanskelig å velge konfirmasjon.

Konfirmant i «koronatiden». 
Vi vil til enhver tid følge reglene som gjelder vedrørende smittevern. Vi må avpasse grupper og aktiviteter slik at det er trygt å samles. Oppsettet med datoer som du ser under er slik det ser ut nå, men forandringer av smittevernshensyn vil kunne skje. 

Konfirmasjonsdagene våren 2021 er:

  • Mysen: Konfirmasjon 8. og 9. mai 2021.
  • Hærland: Konfirmasjon 6. juni 2021.
  • Eidsberg: Konfirmasjon 6. juni 2021.
  • Trømborg: Konfirmasjon 23. mai 2021


Påmelding skjer her på hjemmesiden.

Du finner mer ino om konfirmanttiden i brevet som er sendt ut i posten.

​Meld deg på her. 

                                

Hilsen oss som arbeider med konfirmasjon i Eidsberg, Hærland, Mysen og Trømborg kirke/menigheter:

Magnus Grøvle Vesteraas, sogneprest, Tlf: 92 89 77 56, magnus.vesteraas@iokf.no.

Solveig K Tjernæs Vormeland, ungdomsdiakon, Tlf: 98 22 02 99 solveig.tjernaes.vormeland@iokf.no

Ann Kristin Hanssen, kapellan, starter her hos oss i juni.

 

15.05.2020

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort