Eidsberg kirkelige fellesråd > Livets gang > Gravferd

Kirkegårder og gravferd

Gravferd

Generell informasjon   Les mer...

Kirkegårdene i Eidsberg

Informasjonsbrosjyre    Les mer...

Bevaringsplaner

Bevaringsplaner for kirkene i Eidsberg kommune 2013   Les mer...

Begravelse / kremasjon

Det er de pårørende som avgjør om det skal være kistebegravelse eller bisettels...   Les mer...

Valg av kirkegård

   Les mer...

Gravferdsrituale

Innholdet i en gravferd   Les mer...

Urnenedsettelse

Informasjon om urnenedsettelse   Les mer...

Kirkegårdsvedtekter

Kirkegårdsvedtekter    Les mer...

Gravferdsloven

Lenke til gravferdsloven og foreskrift til gravferdsloven   Les mer...