Eidsberg kirkelige fellesråd > Menighetene > Eidsberg menighet > Bruksregler

Bruksregler ved utleie

Rengjøring:
- Ta av duker, lysestaker og vaser. Disse settes på kjøkkenet, bordene tørkes
- Sope gulvet før vask (Bøttekott i kjelleren - i enden av gangen)
  Vaske: Alle areal i første etasje. Trapp opp til loft, og trapp ned til kjeller, gang og toaletter i kjeller vaskes hvid det er brukt av leietager.
- Oppvaskmaskinen skal være kjørt ferdig og slått av, oppvasken kan stå i maskinen.

Når huset forlates:
- Lampett ved pianoet og i gangen, samt utelys skal alltid stå på.
- Påse at alle vinduer er lukket og hasper er satt forsvarlig på.
- Gardiner skal være trukket for.
- Nødutganger er låst
- Søppel skal kastes i søppeldunken som står ved veggen til Kirkestua

Ansvar:
Alle som bruker lokaler og utstyr er ansvarlig for skader påført ved uaktsomhet. Dersom inventar eller utstyr ødelegges, rapporteres dette umiddelbart til utleieansvarlig. Evt. erstatning for skader vurderes av menighetsrådet.

Kirketjener har tilsynsansvar for huset. 
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort