Eidsberg kirkelige fellesråd > Menighetene > Eidsberg menighet > Menighetsråd - fellesråd - kirkekomite

Menighetsråd-fellesråd-kirkekomité

Fra og med 2016 har vi ett felles menighetsråd for våre fire sogn. Dette rådet har da både fellesråds- og menighetsrådsfunksjon:
  • Fellesrådet har ansvar for forvaltningen av eiendommer, økonomi, arbeidsgiveransvar og kirkegårder.
  • Menighetsrådet har ansvar for at "kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet".Arbeidet i menighetene bygger på et samarbeid mellom embete (prestetjeneste) og råd. Embetet er alltid representert i menighetsråd og fellesråd. Dette gir grunnlag for samvirke og felles arbeid i forhold til menighetenes utfordringer.
For å ivareta de behovene i de enkelte sogn er det dannet kirkekomiteer i alle våre fire menigheter.
 
MEDLEMMER AV FELLES MENIGHETSRÅD / FELLESRÅD 2016-2019:
Fra Eidsberg menighet:   Anne-Beth Kjeve,  abkjeve@online.no
                                        Birgitte Løes, birloe@ostfoldfk.no
Fra Mysen menighet:      Bjørn Solberg (leder), bj-sol3@online.no
                                        Håvard Eidsmo Synnes, hsynnes@gmail.com
Fra Hærland menighet:   Hans Petter Hersleth, h.p.hersleth@ibv.uio.no
                                        Jan Henry Solberg, janhsolberg@gmail.com
Fra Trømborg menighet: Ida Ruud Stemmedalen, post@oierudgard.no 
                                        Gunn Elisabeth Kongtorp Uvaag, gunn.uvaag@gmail.com
Kommunenes representant i fellesrådet: Øivind Reymert, o.reymert@gmail.com 
Geistlig representant i menighetsrådet:  Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås,
                                                                solfrid.leinebo.seljas@eidsberg.kommune.no
Geistlig representant i fellesrådet: Prost Elisabet Yrwing Guthus, elisabet.yrwing.guthus@eidsberg.kommune.no
Kirkeverge Anne-Grethe Larsen, anne-grethe.larsen@eidsberg.kommune.no
 
EIDSBERG KIRKEKOMITE 2016-2019:

Henning Vidar Bergum, hvid-ber@online.no

Helga Kristin Frøyset, helgakf@hotmail.com

May-Lisbeth Hellén Dingtorp Hysestad

Anne Beth Kjeve, abkjeve@online.no

Kai Morten Tutturen

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort