Eidsberg kirkelige fellesråd > Menighetene > Eidsberg menighet > Vedtekter

Vedtekter

1. Eidsberg kirkestue er en del av kirkeanlegget ved Eidsberg kirke.
2. Eidsberg menighetsråd har på menighetens vegne, ansvar for og råderett over lokalene.
3. Eidsberg kirkestue skal fortrinnsvis dekke menighetens eget behov for møterom og arbeidslokaler. I den  grad kapasiteten tillater det, kan lokalene bortleies til aktivitetsgrupper med ideelle formål, sluttede selskaper og lignende. Partipolitisk virksomhet tillates ikke.
4. All virksomhet i lokalene må skje i former som ikke krenker eller strider mot Guds ord eller den Norske kirkes bekjennelse.
5. I Eidsberg kirkestue gjelder følgende:

Bruk av alkohol og andre rusmidler må ikke finne sted
Røyking tillates ikke
Diskotek og dansetilstelninger tillates ikke
Spill om penger eller varer tillates ikke
Menighetsrådet kan gi tillatelse til utlodninger og salgsmesser o.l. til kristelige og humanitære formål.
6. Evt. dispensasjon fra reglene må gis av Eidsberg menighetsråd.
7. Kirketjener har: Tilsynsanvar for huset.
                           Ansvar for ettersyn og vedlikehold av varme-/klimaanlegg

8. Menighetsrådet utnevner/ansetter utleieansvarlig og vaskehjelp
9. Menighetsrådet fungere som husstyre. 
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort